http://www.baeretswil.org/de/schule/schulhaeuser/
16.01.2019 11:57:57


Schulkreis:
Schulkreis Schulhaus
Kindergärten Kindergarten Adetswil I
Kindergärten Kindergarten Adetswil II
Kindergärten Kindergarten Adetswil III
Kindergärten Kindergarten Bettswil
Kindergärten Kindergarten Oberdorf I
Kindergärten Kindergarten Oberdorf II
Kindergärten Kindergarten Oberdorf III
Primarschule Primarschulhaus Adetswil
Primarschule Primarschulhaus Dorf
Primarschule Primarschulhaus Maiwinkel
Sekundarschule Sekundarschulhaus Letten